PÀDEL 7 SANTANDER

Tarifes

Reserva de pistes

HORARIS

60 minuts 

VALL (de dilluns a divendres)
Des de 9:00 fins a 13:00

16

MITJA (de dilluns a divendres)
Des de 13:00 fins a 17:00

20

MITJA (dissabte)
Des de 08:00 fins a 20:00

20

MITJA (diumenge)
Des de 09:00 fins a 21:00

20

PUNTA (de dilluns a divendres)
Des de 17:00 fins a 23:00

30

VALL INDIVIDUAL (de dilluns a divendres)
Des de 9:00 fins a 13:00

8

MITJA INDIVIDUAL (de dilluns a divendres)
Des de 13:00 fins a 17:00

10

MITJA INDIVIDUAL (dissabte)
Des de 08:00 fins a 20:00

10

MITJA INDIVIDUAL (diumenge)
Des de 09:00 fins a 21:00

10

PUNTA INDIVIDUAL (de dilluns a divendres)
Des de 17:00 fins a 23:00

12

Classes particulars

TIPUS

1 alumne

2 alumnes

3 alumnes

4 alumnes

Classes soltes
Abans de les 18:00

40/h.

22/h.

18/h.

15/h.

Classes soltes
Després de les 18:00

40/h.

25/h.

20/h.

18/h.

4 classes matinals
Abans de les 18:00

120

80

70

60

4 classes tarda
Després de les 18:00

180

95

75

70

10 classes matinals
Abans de les 18:00

250

180

155

110

10 classes tarda
Després de les 18:00

400

210

190

135